لیست اسامی دستگیر شدگان تظاهرات هجده تیر

 

بنا به گزارشات منتشر شده، خانواده های دستگیر شدگان رویداداهای اخیر امروز صبح نیز در مقابل زندان اوین تجمع کرده و خواستار اطلاعات در مورد عزیزان زندانی خود شدند. خانواده های دستگیرشدگان روز هجده تیر که اسامی آن ها در زیر خواهد آمد، امروز به تجمع مقابل زندان پیوستند. بنا به این گزارش ها، دستگیرشدگان روز هجده تیر در ابتدا به کلانتری 148 ، آگاهی شاپور و ستاد پیگیری  وزارت اطلاعات  و برخی مراکز دیگر نیروی انتظامی منتقل شدند. در گزارش دیگری آمده است که دستگیرشدگان بعد از طی مراحل بازجوئی در این مکانها به زندان اوین منتقل شدند. اما هنوز رسما انتقال آن ها به اوین اعلام نشده است . لیست زیر را"فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران" منتشر کرده اند. این لیست هنوز از سوی منبع دیگری تائید نشده است.  

 

1- محمد رضا محمودي 24 ساله ليسانس شيمي در امير آباد بازداشت شده
2- سارا يدالهي 26 ساله ديپلم در انقلاب بازداشت شده
3- بهاره باقرپناه 23 ساله فوق ديپلم كامپيوتر در خيابان 16 آذر بازداشت شده
4- وحيد مددي 21 ساله دانشجوي تاريخ در انقلاب بازداشت شده
5- سينا محمدي 19 ساله ديپلم در كارگر شمالي بازداشت شده
6- صادق احمدي 28 ساله ليسانس عمران در انقلاب بازداشت شده
7- حشمت شريفي 23 ساله ديپلم و شغل آزاد در جمالزاده بازداشت شده
8- محمد آزادي 21 ساله دانشجو در امير آباد بازداشت شده
9- محسن كريمي 18 ساله محصل در امير آباد بازداشت شده
10- مينا رستگار 22 ساله منشي در ولي عصر بازداشت شده
11- احد وفازاد 31 ساله شغل آزاد(كتابفروش) در انقلاب بازداشت شده
12- مرتضي تاكستاني 26 ساله ليبسانس رياضي محض ، كارمند در خيابان وصال بازداشت شده
13- رضا يونسي 29 ساله ليسانس شيمي شغل آزاد در انقلاب بازداشت شده
14- بهادر كلاهي 24 ساله ليسانس حسابداري كارمند شركت خصوصي در اميرآباد بازداشت شده
15- مختار قاسمي 23 ساله فوق ديپلم عمران در انقلاب بازداشت شده
16- حامد ميرزاخاني 22 ساله فوق ديپلم كامپيوتر (طراحي)در امير آباد بازداشت شده
17- سعيد صباغي 19 ساله محصل
18- جلال نوري 30 ساله شغل آزاد در خيابان كارون بازداشت شده
19- آيدين ميرزايي 25 ساله شغل آزاد ديپلم در كارگر بازداشت شده
20- حسين صفري 20 ساله دانشجودر انقلاب بازداشت شده
21- فرزانه ابوالقاسمي 24 ساله ليسانس روانشناسي در امير آباد بازداشت شده
22- ايمان جلالي جعفري 22 ساله دانشجو
23- اميد محمدي 26 ساله شغل آزاد در انقلاب بازداشت شده
24- نادر عباسي 27 ساله ليسانس كشاورزي در امير آباد بازداشت شده
25- وحيد شاهدي 22 ساله شغل آزاد در خيابان 16 آذر بارداشت شده
26- عبدالحميد باغباني 32 ساله فوق ديپلم برق در كارگر بازداشت شده
27- معين منصوري 22 ساله فوق ديپلم در كارگر بازداشت شده
28- سيد متين حسيني 19 ساله دانشجو و طراح در انقلاب بازداشت شده
29- عرفان عليداش 25 ساله ليسانس رياضي و كتاب فروش در انقلاب بازداشت شده
30- حسين حسني 26 ساله ليسانس ادبيت عرب در خيابان ابوريحان بازداشت شده
31- محمد رضا پاشايي 26 ساله ديپلم شغل آزاد در امير آباد بازداشت شده
32- عليرضا حسامي 23 ساله فوق ديپلم كامپيوتر
33- مصطفي مجيدي 27 ساله ليسانس مديريت در انقلاب بازداشت شده
34- آرش رادپور 29 ساله شغل آزاد در جمالزاده بازداشت شده
35- مسعود قاضي 20 ساله شغل آزاد در امير آباد بازداشت شده
36- محمد امير اميني 26 ساله در انقلاب بازداشت شده
37- محمد رضا فرضی متولد 1358 فرزند ابراهیم