شیراز هم هجده تیر شاهد اعتراضات مردم بود

 

گزارشی از شیراز: امروز از ساعت 6 تا 9 شب مردم در خیابان ملاصدرای شیراز حضور داشتند.در فرصتهایی که پیدا میکردند شعار مرگ بر دیکتاتور را سر میدادند.اما نیروهای انتظامی و لباس شخصی با پرتاب گاز اشک آور مردم را در چندین نوبت پراکنده کردند.چندین نفر هم به شدت کتک خوردند..روبروی کتابفروشی محمدی چند جوان را کتک زدند طوری که پس از چند دقیقه آمبولانس آمد تا آنها را به بیمارستان ببرد. پیشنهاد میدهم که 22 هر ماه تظاهراتی در اعتراض به انتخابات 22 خرداد در سراسر ایران برگزار شود.