نوبت به پلیس افتخاری رسید

 

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، پاسدار علی رضا جزینی رئیس پلیس رژیم، تشکیل یک نیروی جدید پلیس را با نام "پلیس افتخاری" اعلام کرد. معنی و مفهوم تشکیل این همه پلیس رنگارنگ کاملا برای مردم روشن است. اما گویا هیچ کدام تا به حال نتواسته اند با مردم"تعامل" کنند. اکنون نوبت به پلیس افتخاری رسیده است که هدف آن "تعامل" با مردم و تامین آسایش و امنیت آنها است نه کتک زدن و دستگیر کردن آنها!!


ایرنا در این رابطه می نویسد: سردار سرتيپ عليرضا جزيني افزود: طرح پليس افتخاري با هدف افزايش تعامل مردم با نيروي انتظامي دردست تصويب است و با آغاز به كار آن علاقه مندان به همكاري با نيروي انتظامي مي‌توانند با عضويت و فراگيري آموزشهاي لازم اين نيرو را در انجام فعاليتهاي مختلف ياري دهند. وي ادامه داد: حيطه فعاليت پليس افتخاري در زمينه‌هاي گوناگون اعم از اجتماعي و امنيتي مانند امدادرساني در زمان حوادث و بلاياي غيرطبيعي، وقوع بحرانها و تامين امنيت و آسايش عمومي، استقرار نظم و غيره را شامل مي شود.


او گفت: بعد از آغاز به كار مدت زمان فعاليت، پليس افتخاري دائمي نبوده بلكه مقطعي است بدان معنا كه در زمانهاي مورد نياز و اضطراري پليس‌هاي افتخاري براي انجام وظايف محوله توسط ناجا فراخوان مي‌شوند.  رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي كشور، پيشگيري را از اولويتهاي اصلي فعاليتهاي اين نيرو در زمينه‌هاي مختلف فعاليتي آن دانست و گفت: در اين راستا به ساماندهي كلانتري‌ها در سطح كشور عنايت خاص شده است.