گزارشی از میدان انقلاب: دختران جوان سرآسیمه از زیر لگد نیروها می گریختند


 گزارشی از میدان انقلاب: امروز به مناسبت دهمین سالگرد هجده تیر به میدان انقلاب رسیدم. بیست هزار جوان و تاحدودی میانسالان  آمده بودند. تظاهرات آرام با سکوت سرشار از فریاد پیش می رفت که ناگهان در ساعت پنچ و سی دقیقه، نیروهای پلیس به صف تظاهر کنندگان یورش بردند. نخست سر جوانی را شکستند. از ضلع جنوب غربی به شمالغربی میدان رفتم. جوانی را دستبند زده و به خودروی پلیس منتقل کردند. نیروی ویژه از هرگونه ضرب و شتم به دختران و زنان معترض کوتاهی نکرد. در برابر یورش پلیس امنیتی، مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. دختران جوان سرآسیمه از زیر لگد نیروها می گریختند. دختر جوانی هیستری شده بود و مدام می لرزید. اورا با خوراندن آب سرد آرامش بخشیدم. در ابتدای کارگر شمالی، دختر لاغر اندامی را دیدم که انگشتان دست چپش می لرزیدند. به لحاظ میانسالی و تاحدودی خونسردی، کار امدادگری را انجام دادم. اورا روحیه بخشیدم. آگاه شدم که باتوم الکتریکی بازوی چپ او را مصدوم کرده است. از زنی پیر بطری آب یخ گرفتم و به دختر دادم. البته این اقدام زیر یورش سبعانه پلیس انجام گرفت.

 

آنان به جوانان حساسیت بیشتری دارند و از کتک زدن میانسالان خودداری می کنند، زیرا گمان می کنند که در تردد هستند و کمتر تصور دارند که ما هم تمایل به همراهی داریم. امروز نیز همچون 25 و 30 خرداد لایه های متعدد پلیس ضد شورش ، گارد ویژه، بسیجی و لباس شخصی ها حضور داشتند تیراندازی هوایی و گاز اشک آور پرتاب کردند. تاخیابان جمالزاده و قریب و اسکندری ما را تعقیب کردند و متفرق نمودن. بیش از بیست پسر جوان را دستگیر کردند. زخمی شدگان نیازمند مراجعه به پزشک بودند. دو نفر از ناحیه سر  زخمی شده بودند، بیش از پنچاه نفر که به دست ماموران کتک خورده بودند، توانستند از مهلکه بگریزند. نکته قابل توجه مراسم امروز تلاش مردم برای رهانیدن دستگیر شدگان از دست پلیس بود، که اگرچه نتوانستند، اما روحیه مزبور نشان از جسارت انقلابی مردم دارد .