سوئد اعلام کرد:کشورهای عضو اتحادیه اروپا روادید"دیپلمات های"رژیم را تمدید نمی کنند

 

خبرگزاری حکومتی مهر: برخی منابع خبری اروپایی از تصمیم غیر قانونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی بر تمدید نکردن روادید دیپلماتهای ایرانی در این اتحادیه به بهانه رویدادهای داخلی خبر دادند. درمتن گزارشی که از طرف ریاست سوئدی این اتحادیه منتشر شده آمده است : تا اطلاع ثانوی اقدامی درباره تمدید روادید این افراد صورت نخواهد گرفت.این تصمیم در ادامه اقدامات مداخله جویانه اروپا درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اتخاذ شده است.

 

به این ترتیب با اینکه روادید کنونی دیپلماتها و کارکنان مرتبط با سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی باطل نشده، اما این افراد نمی توانند درخواست صدور روادید جدید و یا تمدید اعتبار آن را بدهند. به گفته کارشناسان، تحریم دیپلماتهای ایرانی به جز ممنوعیت هایی است که شامل سفر وابستگان دولتی ایران به اروپا شده و از نظر حقوقی سنگین تر است.منابع دیپلماتیک اروپا اعلام کردند که کشورهای این اتحادیه قصد دارند در اقدام مداخله جویانه دیگری طی این هفته قوانین مربوط به ممنوعیت سفر را نیز به اجرا در آورند. این ممنوعیت ها شامل کسانی خواهد شد که به نحوی با مسائل انتخابات، خشونتها و اعمال محدودیتها برای دیپلماتهای خارجی در ایران مرتبط بوده اند.