گزارشی از جاده چالوس

 

همگام با تظاهرات مردم در تهران و شهرهای دیگر در سال گرد هجدهم تیرماه، امروز در جاده چالوس بسیاری از مسافران که از تعطیلات آخر هفته از شهرهای شمالی کشور باز می گشتند، با بیرون آوردن دست هایشان از پنجره به نشانه پیروزی، بوق زدن و روشن نگهداشتن چراغ اتوموبیل ها با اعتراض خود، مسیر چالوس- تهران را پیمودند. در کنار مسیر نیز ساکنین روستاها، شهرهای کوچک و استراحتگاه های کنار جاده ای با مسافرها همصدا شده بودند. مردم این روزها از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود استفاده می کنند.