اسامی تعدادی از دستگیرشدگان قیام اخیر مردم در اردبیل

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اردبیل، تعداد از جوانان دستگیر شدۀ این شهر به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده اند.مردم و جوانان اردبیلی همگام با سایر نقاط ایران اعتراضاتی را در این شهر برپا کردند که تعدادی از آنها دستگیر و به بند 7 امنیتی زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند اسامی تعداد از آنها به قرار زیر می باشد:


1-علی سیفی پور 2-آیدین ذاکری 3-ایلقار موذن زاده 4-فریدون نوبخت

 

همچین زندانیان سیاسی بابک دادبخش،علی عباسی،محمد ناروئی و عمر پاچاچی که در بند 7امنیتی زندان مرکزی اردبیل می باشند از زمان شروع اعتراضات گسترده مردم ایران تحت فشارهای مختلف قرار دارند و ارتباطات آنها به حداقل رسیده است و در شرایط سختی بسر می برند.