هواداران تیم پرسپولیس مسابقات لیگ برتر را در اعتراض به سرکوبهای اخیر تحریم کردند


هواداران تيم هميشه مردمی پرسپوليس
: ما هواداران آگاه تيم مردمی پرسپوليس در اعتراض به يورش دستجات بسيجی و لباس شخصی ها و نيروهای انتظامی به راه پيمايی های صلح آميز مردم و در اعتراض به سياست های دولت آقای احمدی نژاد و مقامات فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدنی و در حمايت از بازيکنان پرسپوليس و تيم ملی که با بستن نوار سبز در مسابقه با کره سطح بالای آگاهی اجتماعی خود را نشان دادند، کليه ی مسابقات ليگ برتر را در فصل جديد و تا اطلاع ثانوی تحريم ميکنيم.


بدينوسيله ما از تمامی هواداران فوتبال در سراسر کشور تقاضا داريم، در همبستگی با مردم ايران تا ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات جديد به ورزشگاه ها نروند و به جای شرکت در ميادين ورزشي، در ميادين شهرها و دوش به دوش ساير ايرانيان آزادی خواه به اعتراض های خود ادامه دهند.

منبع: روشنگری