چهار فعال زن به شش ماه زندان تعلیقی محکوم شدند

 

روز انلاین موازی حکومتی- حکم شش ماه حبس تعزیری پروین اردلان، جلوه جواهری، ناهید کشاورز و مریم حسین خواه به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در دو سایت زنستان و تغییر برای برابری" در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تعلیقی تبدیل شد. پروین اردلان یکی از این چهار فعال در گفت و گو با روز به اظهار نظر در مورد وقایع پس از انتخابات و نقش جنبش زنان پرداخته است.اردلان در مورد پرونده خود به روز گفت: از طرف اجرای احکام تماسی گرفته شد برای آزاد کردن چک تضمینی برای جلوه جواهری و مریم حسین خواه که هر کدام به مبلغ 5 میلیون چک ودیعه گذاشته بودند و همین طور اقدام برای پس دادن پاسپورت من. وی ادامه می دهد : قرار بود حکم را پیش از عید اعلام کنند که طول کشید و بالاخره در روزهای پرحادقه بعد از انتخابات وضعیت این پرونده روشن شد.