گزارش دیگری از اعتراضات مردم در تهران

 

 رادیو برابری: ما از میدان ولی عصر آمدیم پائین ، سه راه طالقانی مردم و پلیس پراکنده بودند، در مقابل دانشگاه پلی تکنیک جمعیتی حدود 1000 نفر در سکوت کامل فقط با بردن دست ها به بالا به طرف میدان ولی عصر در حال حرکت بودند. که در میدان ولی عصر تعداد به 2 تا 3000 نفر رسید که در اینجا پلیس به مردم حمله کرد که درگیری به شکل متقابل تبدیل شد. تعدادی از جوانان چندین پلیس را زدند که پلیس شروع به تیراندازی کرد. پس از آن ما شروع به دویدن کردیم و از محل گریختیم و نفهمیدیم که تیراندازی به روی مردم بود یا هوایی ! پس از آن گاز اشک آور زدند که ما به طرف میدان فلسطین حرکت کردیم و پلیس به دنبال ما که در اینجا مردم شروع به شعار دادن کردند..... مرگ بر دیکتاتور... یا حسین .. میرحسین ... نترسین نترسین .. ماهمه با هم هستیم . و در این حال نیز درگیری ادامه داشت. بیشتر پلیس و نیروی انتظامی به چشم می خورند ، لباس شخصی ها کمتر به چشم می خورن.. و لی خبر از میدان انقلاب دارم که مردم ابتدا سکوت کرده اند ولی آنجا هم به درگیری کشیده شده و شعار می دهند. مردم به سمت امیر آباد شمالی و میدان کشاورز در حال حرکت اند که کانون در گیری هم اینک در این محلات است. ......17.30.  18 تیر