درگیری پلیس و نیروهای ضد شورش با هزاران تظاهر کننده در تهران


راديو فردا : تجمع و راهپيمايى هزاران نفر در تهران به مناسبت سالگرد حادثه ۱۸ تير در روز پنجشنبه به درگيرى با پليس ضد شورش انجاميد و نيروهاى امنيتى به سوى معترضان گاز اشك آور پرتاب كردند.
گزارش هاى دريافتى از شاهدان عينى از تهران حاكى است كه تظاهركنندگان با سر دادن شعارهاى مرگ بر ديكتاتور از مسيرهاى مختلف به سمت خيابان انقلاب و دانشگاه تهران حركت كرده و با حضور گسترده نيروهاى امنيتى روبرو شده اند.نيروهاى ضد شورش، بسيجى و لباس شخصى با حمله به تظاهر كنندگان با باتوم و سلاح های سرد دیگر به ضرب و شتم آنها پرداخته اند و براى جلوگيرى از هر گونه تجمع بزرگى، گاز اشك آور به در بزرگ دانشگاه تهران شليك مى شود.


به رغم هشدارهاى امنيتى مقام هاى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر برخورد شديد با هرگونه تجمع و راهپيمايى به مناسبت سالگرد حمله به كوى دانشگاه تهران، معترضان به نتايج انتخابات دهم رياست جمهورى در روزهاى اخير از تصميم براى برگزارى اعتراض خيابانى در روز پنجشنبه خبر دادند.
در فراخوان هاى صورت گرفته در سايت هاى اينترنتى، مسيرهاى ميدان ونك، قندى، امام حسين، توپخانه، راه آهن، آزادى، رودكى، صادقيه و كارگر به عنوان محل تجمع و آغاز راهپيمايى روز ۱۸ تير در تهران اعلام شده بود.پليس تمام اين مسيرها را با حضور نيروهاى ضد شورش تحت كنترل شديد امنيتى خود در آورده است ولى به رغم اين حضور گسترده، راهپيمايى دسته هاى پراكنده معترضان به سمت دانشگاه تهران گزارش شده اند.


هلى كوپترهاى نظامى وابسته به سپاه پاسداران هم اكنون بر فراز شهر تهران در پرواز هستند و سيستم تلفن همراه در پايتخت ايران دچار اختلال شديدى شده است. در شهرهای دیگر ایران نیز مسیرهایی برای راهپیمایی سکوت به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه از سوی معترضان تعیین شده بود.


در روزهاى گذشته امكان ارسال پيام كوتاه از طريق موبايل براى دومين بار ظرف يك ماه گذشته به طور كامل قطع شد.حركت هاى اعتراضى در ايران پس از برگزارى انتخابات دهم رياست جمهورى آغاز شد و به مدت دو هفته ادامه يافت. مخالفان خواستار ابطال نتيجه آن و برگزارى مجدد انتخابات شده اند.
آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، و نيروهاى نظامى به مخالفان هشدار داده اند كه با هر گونه راهپيمايى و تجمع آنها به شدت برخورد مى شود.


به دنبال اين هشدار تظاهرات مسالمت آميز معترضان در تهران به شدت سركوب شد و بيش از دو هزار و ۵۰۰ نفر از فعالان سياسى، مدنى، دانشجويان و مردم عادى از سوى نيروهاى امنيتى بازداشت شدند. در شامگاه ۱۸ تير سال ۱۳۷۸ گروهى از نيروهاى انتظامى و لباس شخصى هاى نزديك به ارگان هاى نظامى با حمله به كوى دانشگاه، دانشجويان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و اتاق هاى آنها را تخريب كردند.در جريان اين حمله مرگ حداقل يك نفر تاييد شد و اعتراض هاى دانشجويان به آن، شش روز تهران را در آشوب هاى خيابانى فرو برد.