گزارش هائی از اعتراضات امروز مردم در تهران

 

به گزارش سایت حکومتی آینده نیوز، در ساعت سه و نیم   بعداز ظهر امروز صدها تن از مردم تهران در حال حرکت به سمت خیابان ولیعصر از میدان انقلاب بودند که با برخورد ماموران مواجه شدند.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، هم اکنون تظاهراتی در اطراف دانشگاه تهران بمناسبت روز 18 تیر در جریان است و نیروی انتظامی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز آشک آور استفاده کرده است. این خبرگزاری نوشت تظاهرکنندگان از چند نقطه تهران به اطراف دانشگاه آمده و با شعار "مرگ بر دیکتاتور" خواستار پیوستن پلیس به آن ها شده اند.

 

به گزارش شاهدان عینی، نیروهای انتطامی و لباس شخصی بطور گسترده در مراکز مهم تهران مستقر شده و از هرگونه تجمعی جلوگیری می کنند. با این حال، مردم در گروه های چند صد نفره به طرف میدان هائی که از پیش برای تجمع امروز  اعلام شده بودند، حرکت کرده اند.