فعال جنبش زنان دستگیر شد

 

تغییر برای برابری - كاوه مظفري در حالیكه عصر امروز، به همراه خانم بيات (مادر همسرش) به دليل وخامت حال ايشان راهي بيمارستان مصطفي خميني واقع در خيابان ايتاليا بودند توسط ماموران امنيتي در نزديكي خانه خود باز داشت شد.خانم بيات می گوید به خاطرتظاهرات 18 تیرماه مسيرها بسته بود و موفق نشدیم به بیمارستان برسیم و مجبور شدیم برگردیم ، در راه بازگشت به منزل، كاوه را نيروهاي لباس شخصي دستگير کردند .این در حالی است که حال عمومی خانم بيات اصلا مساعد نبوده و از ماموران مي خواهد كه كاوه را آزاد كنند با این حال آنها هيچ توجهي به خواسته او نمي كنند و با گفتن اينكه " اين شخص كاوه مظفري است و شناسایی شده است" او را به يكي از ون هاي گشت ارشاد كه به منظور انتقال بازداشته شده های اعتراضات خیابانی در آنجا حضور داشت، منتقل می کنند. بنا بر اظهارات خانم بیات، ایشان نیز تهدید به دستگیری شده بودند.کاوه مظفری فعال جنبش زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، روز 4 تیرماه، پس از 54 روز از به قید وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.