حمله اینترنتی به سایت گرداب در اعتراض به جاسوسی علیه تظاهرکنندگان

 

به گزارش خبرگزاري حکومتی فارس،  در پي انتشار تصاوير شماری از مردم در سایت گرداب وابسته به سپاه پاسداران و اقدام به شناسائی آن ها، گروهی در اعتراض به این اقدام سرکوب گرانه و جاسوسی سایت گرداب را هک کردند. این سایت از روز چهارشنبه هفده تیر از فضای اینترنتی خارج شده است.  

 

در این گزارش آمده است: در پي انتشار تصاوير تعدادي از اغتشاگران و شناسايي برخي از آنها از سوي تيم رصد سايبري سپاه پاسداران يك تيم هكري به سايت گرداب حمله كردند. پس از انتشار عكس هاي برخي از آشوب طلبان در سايت گرداب و شناسايي تعدادي از آنها بنظر مي رسد گردانندگان و عوامل اصلي اين جريانات از اين موضوع هراسان شده اند و با اجير كردن تعدادي از هكر هاي آمريكايي و كانادايي براي جلوگيري از انتشار ساير تصاوير اغتشاش طلبان حملاتي را به وب سايت و ايميل گرداب آغاز نموده اند. برپايه اين خبر،گزارش تكميلي فعاليت ضدقانوني اين هكرها كه از حمايت پليس آمريكا (FBI) نيز برخوردار هستند بزودي منتشر خواهد شد.