دستگیری جوانانی که در کافی نت ها از سایت های سیاسی دیدن می کنند

 

کردستان میدیا: در یورش ناگهانی نیروهای اطلاعاتی رژیم به کافینتها، چندین تن بازداشت شدند. خبرگزاری کردستان در این زمینه گزارش داد، مدتی است که نیروهای اطلاعاتی در برخی از شهرهای کردستان با هجوم ناگهانی به کافینتها، اقدام به بازداشت کسانی مینمایند که از سایتهای سیاسی بازدید نموده یا از طریق ایمیل به فعالیت سیاسی میپردازند. نیروهای رژیم سپس این افراد را به بازداشتگاههای اداره اطلاعات منتقل مینمایند.


در این یورش
ها تاکنون چندین تن از جوانان کرد در کافینتها دستگیر و سپس تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفتهاند.هجوم ناگهانی به کافینتها که از چند روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود همچنان در برخی از شهرهای کردستان ادامه دارد.