ترفند دستگاه های سرکوب برای شناسائی مردم و تعقیب آنان

 

خبرنامه کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید): سپاه پاسداران در یک اقدام سرکوب گرانه دیگر، به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، در یکی از سایت های خود بنام "گرداب" عکس های تظاهرکنندگان را منتشر کرده و از نیروهای سرکوبگر رژیم که این سایت آنها را مردم نامیده است، می خواهد آن ها را معرفی کنند.

 

نیروهای سرکوبگر رژیم، علی رغم سرکوب های وسیع اجتماعی و بزن و بگیرهای اخیر، در وحشت از غلیان خشم توده های مردم، به اقدامات ایضائی و روانی کثیفی دست زده اند، که لازم است مردم به ویژه جوانان این ترفند جدید را با روحیه همبستگی و ابتکار عمل خود خنثی کنند. مردم شجاع و آگاه ایران ماشین سرکوب رژیم را با تظاهرات های میلیونی خود به وحشت انداختند. اقداماتی از این دست، نشانه ترس و وحشت آن ها از مردم است. به این وسیله می خواهند از مردم انتقام بگیرند و  بر ترس و حشت خود با انداختن توپ وحشت به زمین مردم، چیره شوند.

 

کسانی که عکس شان در لینک های زیر به چاپ رسیده است، لازم است هرچه سریع تر آرایش مو و ظاهر خود را تغییر دهند. با ارسال لینک های زیر برای دوستان و آشنایان در سراسر ایران، آن ها را از این ترفند با خبر سازید. بدون تردید، وزارت اطلاعات و امنیت رژیم نیز چنین لیست هائی را تهیه کرده و به دست عوامل خود که در خیابانها ولگردی می کنند، داده است. رژیم می خواهد با ایجاد رعب و وحشت در جامعه، از بروز اعتراضات مردم و متلاشی شدن خود جلوگیری کند. این کار را می خواهد با دستگیری های وسیع به انجام برساند و خیابان ها را برای مردم به ویژه جوانان ناامن کند. 

 

برای مقابله با این ترفند، لازم است به  شناسائی عوامل سرکوب به ویژه بسیج، پاسداران و لباس شخصی ها پرداخت و مشخصات و عکس آن ها را در سایت های اینترنتی منتشر و چهره آن ها را برای مردم افشاء کرد. توپ این بازی وحشت را باید به زمین خود آن ها برگرداند.

 

http://www.gerdab.ir/fa/pages/?cid=407

 

http://www.gerdab.ir/fa/pages/?cid=422

 

http://www.gerdab.ir/home.php