تعطیلی تهران و شهرهای بزرگ به دلیل آلودگی هوا نیست

 

سایت حکومتی موج سوم: رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار گفت:متاسفانه برغم تعطیلی پایتخت و بسیاری از شهرها تردد خودروها و مردم متناسب با این شرایط ویژه و هشدار دهنده نیست و در جامعه شاهد نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت هستیم. به گزارش موج سوم محمدرضا تابش در گفتگو با پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلسپارلمان‌نیوز، در خصوص علت وضعیت چند روزه جوی کشور و گرد و غبار موجود در هوا، اظهار داشت:مساله آلودگی هوا متاثر از ذرات معلق بوده که از چهار سال پیش گریبان‌گیر بسیاری از مردم ساکن شهرهای مرزی و برخی از استان‌های جنوبی کشور شده و روزهای متوالی موجبات تعطیلی امور زندگی روزمره آنها را فراهم آورد.


وی تاکید کرد:انتظار این بود که مسوولین دولتی از 4 سال پیش برای رفع این معضل اقدام می‌کردند تا امروز با آثار تشدید شده آن در شهرهای بزرگ از جمله تهران مواجه نباشیم.دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس همچنین گفت:متاسفانه برغم تعطیلی پایتخت و بسیاری از شهرها تردد خودروها و مردم متناسب با این شرایط ویژه و هشدار دهنده نیست و در جامعه شاهد نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت هستیم.وی ادامه داد:نوعی بی‌اعتمادی به حاکمیت ایجاد شده که به واسطه آن مردم تعطیلات متاثر از شرایط بد آب و هوا را به انتخابات و مسایل پس از آن مرتبط می‌کنند.تابش تصریح کرد:حاکمیت باید با توجه به این فضا نسبت به رفع اساسی این بی‌اعتمادی‌ها اقدام

کند.