مظلوم نمائی ضاربان و قاتلان مردم

 

فرمانده نیروی انتظامی رژیم در گفت وگوی زیر می گوید مردم سعی داشتند مأموران نیروی انتظامی را با گفتن فحش و ناسزا و پرتاب کردن سنگ و کتک زدن عصبانی و وادار به واکنش کنند، اما مأموران با خویشتنداری با کسی برخورد نکردند. پلیس کسی را زخمی نکرد و به شواهد اسنادی که وجود دارد به روی مردم پاتوم نکشید، تیراندازی نکرد، کسی را نکشت، از آب پاش و اسپری و تفنگ ساچمه ای هم استفاد نکرده است و تا به آخر.  

 

سایت حکومتی آینده نیوز در تهران: فرمانده نیروی انتظامی در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: نیروی انتظامی در حمله کوی دانشگاه مجموعاً 95 نفر را دستگیر کرد که همه آن‌ها با مسئولیت خود من آزاد شدند.احمدی مقدم که با شکبه دوم سیما به صورت زنده گفتگو می‌کرد گفت: در حمله نیروهای خودسر و لباس شخصی به کوی دانشگاه نیروی انتظامی 75 نفر از دانشجویان و 20 نفر از خودسرها را دستگیر کرد که بعد از آن دکتر رهبر رئیس دانشگاه تهران به من زنگ زد و خواستار آزادی دانشجویان شد و من هم با مسئولیت خودم همه افراد دستگیر شده را آزاد کردم.فرمانده ناجا گفت: در جریان ناآرامی‌ها 500 نفر از پرسنل نیروی انتظامی مجروح شدند که این مجروح بودن نه به صورت سطحی و سرپایی، بلکه یک روز و بیشتر بستری شدن در بیمارستان بوده است، اما با صحبت‌هایی که با همکاران داشتیم، هیچ یک از پرسنل ناجا اقدام به شکایت از شخصی یا گرفتن طول درمان نکرده‌اند و این را جز کارشان داشته‌اند البته برای همه این افراد پرونده تشکیل شده است.

 

وی افزود: نیروی انتظامی در این درگیری‌ها به هیچ‌وجه از دستگاه‌های سرکوب شورش نظیر آب‌پاش، رنگ‌پاش، آب‌داغ، تفنگ ساچمه‌زن استفاده نکرد و ما اعتقاد داریم که این مسایل باید از طریق گفتگو و فضای فرهنگی حل شود.فرمانده نیروی انتظامی با عنوان کردن این‌که آدرس و مشخصات دستگیرشده‌های کوی دانشگاه در نیروی انتظامی موجود است، افزود: با توجه به این که دکتر رهبر گفته‌اند شکایتی ندارم، ما این افراد را آزاد کردیم. اما اگر شکایت داشته باشیم، موظف به پیگیری هستیم.

در پایان این گفتگو، مرتضی حیدری از فرمانده ناجا پرسید: آیا شما به نیروهای خود آموزش‌های ویژه داده‌اید که حتی در صحنه‌های درگیری با ملاطفت با مردم برخورد کنند که احمدی مقدم اظهار داشت: در برخی کشورهای اروپایی آموزش‌های ویژه‌ای وجود دارد، نطیر این‌که مأموران انتظامی را به شدت می‌زنند و سپس از آن‌ها می‌خواهند که بنشینند و نقاشی بکشند که البته ما چنین آموزش‌هایی نداریم.

وی در رابطه با برخورد نیروی انتظامی با تظاهرکنندگان گفت: خیلی‌ها سعی داشتند مأموران نیروی انتظامی را با گفتن فحش و ناسزا و پرتاب کردن سنگ و کتک زدن عصبانی و وادار به واکنش کنند اما مأموران ما با خویشتنداری با کسی برخورد نکرند و اکثر مجروحان ناآرامی‌ها از پلیس هستند و به بقیه آسیبی نرسیده است.