در ادامه درگیری های جناحی، یک عضو دیگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دستگیر شد

 

روزنامه حکومتی نوروز: فیض الله عرب سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون وزارت بازرگانی در دوره اصلاحات ديروز -سه شنبه- بازداشت شد.در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل فیض الله عرب سرخی، ماموران بدون ارائه هر گونه حکمی وی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.پی گیری های خبرنگار نوروز جهت یافتن محل بازداشت و نهاد بازداشت کننده وی نتیجه ای در بر نداشت.