لباس شخصی‌ها با هماهنگی نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه حمله کردند

 

به دنبال اعتراض شدید به ورود نیروهای انتظامی به دانشگاه ها برای سرکوب فعالان دانشجوئی در سال های اخیر، پلیس ظاهرا از ورود به دانشگاه خودداری می کند. با این حال همواره در سرکوب دانشجویان در خارج دانشگاه به صورت مستقیم و در داخل دانشگاه به صورت غیرمستقیم نقش داشته است. همه ی این سال ها، حراست در دانشگاه نقش پلیس را به عهده داشته و در هماهنگی با نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و امنیت رژیم دانشجویان را سرکوب کرده است. در جریان حمله به کوی دانشگاه تهران در وقایع اخیر، پلیس ار ورود به کوی دانشگاه خودداری کمی کند، اما لباس شخصی را برای سرکوب و تخریب به داخل خوابگاه می فرستد. بنا به گزارش زیر، حمله به کوی دانشگاه تهران با هماهنگی پلیس و لباس شخصی ها انجام گرفته است.

 

خبرنامه امیرکبیر: محمدرضا تابش از نمایندگان مجلس بخش هایی از ارتباط نیروهای نظامی و انتظامی با نیروهای سازماندهی شده لباس شخصی را فاش ساخت. تابش دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس در مصاحبه ای ضمن اعلام تکمیل گزارشی از سوی مجلس در مورد حمله به کوی دانشگاه گفت: گزارش کمیته تدوین شده و متاسفانه حاوی نکات و مسائلی است که می‌بایست هر زودتر نسبت به آن چاره‌اندیشی شود.

 

وی در مورد ارتباط نیروهای سازماندهی شده لباس شخصی با نیروهای انتظامی و نظامی گفت: به نظر می‌رسد اگر نگوئیم هماهنگی، اما شواهد و قرائنی به دست آمده که حکایت از آن دارد که نیروهای نظامی و انتظامی، لباس شخصی‌ها را می‌شناسند که دو مسئله این قرینه را تقویت می‌کند.


 نماینده اردکان همچنین اعلام کرد که نیروهای لباس شخصی‌ در شب حمله به کوی دانشگاه تهران، دانشجویان را دستگیر و بیرون کوی به نیروهای پلیس تحویل می‌دادند.

وی در خصوص بازداشت بیش از یکصد دانشجوی کوی دانشگاه تهران گفت: چرا آن شب که متجاوز از یکصد دانشجو بازداشت شدند در میان بازداشتی‌ها یک نفر لباس شخصی هم دیده نمی‌شود.تابش تاکید کرد: بنا به گفته شاهدان عینی، لباس شخصی‌ها به عنوان نیروهای عمل کننده، دانشجویان را دستگیر و بیرون کوی به نیروهای پلیس تحویل می‌دادند.


 به گزارش خبرنامه امیرکبیر این سخنان محمدرضا تابش در حالی بیان شده است که احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در سخنانی در روز یکشنبه تلاش کرد تا نقش نیروهای انتظامی و نظامی و هماهنگی آنها با نیروهای لباس شخصی در حمله به کوی دانشگاه مخدوش سازد.

 

احمدی مقدم همچنین گفته است: اينکه گروهی با لباس شخصی اقدام به اين تخريب ها کرده باشند مانند موضوع تقلب و تخلف در انتخابات پرده های ديگری از اين سناريوهاست.


لازم به ذکر است بسیاری از دانشجویان کوی دانشگاه تهران که در بامداد دوشنبه 25 خرداد ماه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند، به ساختمان وزارت کشور منقل شده و برای ساعت ها در آنجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، که تعدادی از دانشجویان بخش هایی از جزئیات این اقدام را بازگو کرده اند.