حمایت استان توسکانای ایتالیا از مبارزات مردم ایران

 

دويچه وله: شورای استان توسکانا در ایتالیا مصوبه‌ای را منتشر کرده است که در آن با ملت ایران همدردی شده و از دولت ایتالیا خواسته شده که تا روشن شدن تخلفات انتخاباتی و برقراری آرامش و احترام به قانون، انتخاب محمود احمدی‌نژاد را به عنوان رئیس‌جمهور به رسمیت نشناسد.شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح؛ در مصاحبه با دویچه وله، در مورد اهمیت این مصوبه گفت: شورای استان توسکانا در حقیقت به نمایندگی از سوی مردم ساکن این استان برای همدردی با مردم ایران چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده و این اولین اقدام قانونی در یک کشور اروپایی در واکنش به حوادث اخیر ایران است.