فرانسه خواستار آزادی فوری زن فرانسوی از زندان رژیم شد


خبرگزاری ریا نووستی :  وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه از تهران مطالبه کرد که تبعه فرانسه که روز 1 جولای به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت شده بود را آزاد کند. طبق اطلاعات وزارت امور خارجه فرانسه، این تبعه فرانسه خانمی استاد دانشگاه است که در فرودگاه تهران در سالن انتظار دستگیر شد. وی قصد داشت ایران که طی 5 ماه اخیر در آنجا زندگی می کرد را را ترک کند.


در اطلاعیه وزارت خارجه فرانسه گفته می شود: "اتهام جاسوسی وارد شده به استاد، بهیچ وجه قابل قبول نیست".   همچننی اطلاع داده شد که سفیر ایران در پاریس روز دوشنبه به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. در این اطلاعیه گفته می شود: "ما مقامات ایران را فراخواندیم که فوراً هموطن ما را آزاد کنند و به وی اجازه دهند که از ایران به فرانسه پرواز کند".