زن جوان فرانسوی به اتهام شرکت در تظاهرات و عکس برداری دستگیر شده است

 

روزنامه فیگارو، فرانسه7برگردان از سوسن:  دادرسروز گذشته برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در تلویزیون کانال 3 دولتی آن کشور گفت که کلوتید ریس، دختر جوان 23 ساله فرانسوی که در دانشگاه صنعتی اصفهان، زبان فرانسه درس می داد ، چهارشنبه گذشته هنگام خروج از ایران به مقصد بیروت در فرودگاه تهران دستگیر و به زندان اوین برده شده است.کلوتید ریس، دانشجوی فوق لیسانس رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهر لیل فرانسه بود، که 5 ماه پیش با بورسی از انستیتو فرانسوی پژوهش های ایرانی، به اصفهان رفت.

 

جمهوری اسلامی می گوید، این دختر دانشجو در تظاهرات مردم بر ضد احمدی نژاد در اصفهان شرکت داشته، و با تلفن همراه خود عکس هایی برداشته، واین عکس ها را در یک نامه خصوصی با پست برای یکی از دوستانش به تهران فرستاده است.در پی این رویداد، سفیر رژیم اسلامی در پاریس، به وزارت خارجه فرانسه احضار شد. وزیر خارجه فرانسه اتهامات جمهوری اسلامی را رد کرد، و گفت که این دختر مانند هزاران تن دیگر شاهد تظاهرات بوده است، او از رژیم جمهوری اسلامی در خواست کرد که این دختر را هر چه زودتر آزاد کند. وی افزود که مایل نیست این حادثه جنجالی، و به پرونده میان دو دولت تبدیل شود.