محكوميت يك شهروند سنندجی به دو سال زندان به اتهام ارتباط  با احزاب کرد

 

خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان: يك شهرود كُرد به نام شمس الله شادی از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج با اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق ارتباط با احزاب اپوزيسيون كُرد به 2 سال حبس كه نيمی از آن تعزيری و يك سال ديگر تعليقی به مدت 5 سال می‌باشد محكوم شد. اين حكم در حالی صادر می‌شود كه نام‌برده در پی گذراندن 11 ماه بازداشت كه 4 ماه از آن در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بوده و دو بار اقدام به اعتصاب غذا طی اين مدت، پيش از اين با وثيقه‌ی 50 ميليونی آزاد شده بود.