کروبی: همان افرادی که ۱۹نفر دیگر را کشتند، ندا آقا سلطان را نيز به قتل رسانده اند

 

کروبی يکشنبه ۱۴ تير (۵ ژوئيه) در ديدار با جمعی از اعضای ستاد انتخاباتی اش و همچنين نويسندگان برخی از سايت های خبری نزديک به او سخنرانی کرده است. او با اشاره به اظهارتی که گفته شده برخی از اغتشاشگران لباس بسيج را بر تن کرده بودند تا از اين لباس سو استفاده کنند گفته است:"شما عمدی يا غير عمدی بسيج را بی آبرو کرديد و آنان را مجبور کرده تا به مردم حمله کنند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهند. اشاره کروبی به گقته های  حسين طائب فرمانده بسيج است که پيش از اين گفته بود اغتشاشگران در جريان اعتراض‌های خیابانی برای انجام خرابکاری لباس پليس يا بسيج را پوشيده بودند. او در ادامه صحبت های اش گفت: همان افرادی که ۱۹ نفر ديگر از شهروندان را به قتل رساندند، ندا آقا سلطان را نيز به قتل رسانده اند.  "همان هايی اين قتل هاو فجايع را انجام داده اند که با باتوم، اسلحه و با خشونت به خوابگاه ها، مجتمع های مسکوني، حريم خانواده ها، جمع مردم اعم از زن و مرد حمله کردند.