دانشجویان فعال در قیام خردادماه مردم از تحصیل محروم می شوند


خبرگزاری حکومتی ايرنا معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: دانشجوياني که مرتکب خطا در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري شده اند نه تنها به حقوق مادي بلکه حقوق معنوي ملت آسيب زده اند. از اين رو، با آنها برخورد شده و در صورت تشخيص از تحصيل باز داشته خواهند شد.   


به گزارش ايرنا، "محمود ملاباشي"، شنبه شب در حاشيه چهل و پنجمين گردهمايي معاونان دانشجويي و فرهنگي و مديران کل امور دانشجويي و امور فرهنگي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در همدان در جمع خبرنگاران افزود: با هر کسي که بي دليل خساراتي به اموال عمومي براي پيش برد اهداف سياسي بزند به شدت مقابله مي شود.


ملاباشي گفت: اين وزارت خانه هم اينک در حال جمع بندي اطلاعات به دست آمده و اعلام نظر در خصوص مسايل دانشجويان خاطي در تعدادي از دانشگاه هاي کشور در جريان قبل و بعد از انتخابات است.