امام جمعه مشهد: تا ولایت فقیه هست رای مردم پسیژی ارزش ندارد

 

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا: امام جمعه مشهد گفت که گرايش شيعه به مساله امامت يك گرايش صرفا عاطفي نيست بلكه اين مساله مبناي مستحكم و متقني دارد و اكنون نيز مساله ولايت فقيه كه در ادامه جريان امامت است، داراي مبناي كلامي، فقهي و اعتقادي است.


 علم‌الهدي گفت : اعتقاد ما اين است كه مشروعيت دولت‌ها با تنفيذ حكم از سوي مقام ولايت صورت مي‌گيرد به طوري كه نه تنها 24 ميليون راي كه اگر 70 ميليون نفر نيز به شخصي راي بدهند، اما مقام ولايت حكم تنفيذ را امضاء نكنند، آن فرد مشروعيت نخواهد داشت.وي ادامه داد: صاحب اصلي اين مملكت، امام زمان(عج) است و نماينده ايشان است كه مي‌گويد مشروع و نامشروع كيست و اين‌گونه نيست كه فردي بي‌توجه و بي‌سواد بيايد و بگويد دولت مشروع نيست. بنابراين بايد از او پرسيد كه چرا مي‌گويد مشروع نيست؟ چون اين فرصت را به دست نياورده‌ايد که منافع‌تان‌ را دنبال كنيد؟