شریعتمداری: موسوی از بیرون ماموریت داشته و باید محاکمه شود

 

به دنبال تعمیق شکاف در درون رژیم بعد از قیام اخیر توده های مردم ایران و سست تر شدن پایه آن، شریتعمداری خواستار محاکمه موسوی شد. به گزارش سایت حکومتی عصرایران، حسین شریعتمداری در کیهان امروز نوشته موسوی را "بیرون" برای انجام جنایت ماموریت داشته است و باید او را محاکمه و مجازات کرد. . به نوشته عصر ایران، مدیر مسوول کیهان حکومتی این را هم نوشته که اسناد ادعایش موجود است.

 

عصر ایران در ادامه می نویسد: در یادداشت مدیرمسوول کیهان با اشاره به باور میرحسین موسوی به وقوع تقلب در انتخابات و پافشاری وی بر این امر آمده است: " اين همه تناقض آشكار و برخوردهاي چندگانه و متضاد با هيچ محاسبه منطقي و روال طبيعي و عاقلانه اي قابل توجيه نيست و درباره علت آن تنها دو احتمال وجود دارد بي آن كه احتمال سومي در ميان باشد.


احتمال اول آن كه آقاي موسوي و اطرافيانش مبتلا به نوعي بيماري شده و نعمت عقل و انديشه را از دست داده باشند و احتمال دوم آنكه آقاي موسوي و برخي از اطرافيانش جنايات انجام شده را به عنوان يك مأموريت مرتكب شده باشند. اين احتمال به اندازه اي قوت دارد كه نفي آن تقريباً ناممكن به نظر مي رسد و نه فقط شواهد و قرائن موجود، بلكه اسناد و مدارك غيرقابل انكار فراواني از اين مأموريت بيروني حكايت مي كند و دراين باره فقط بايد پرسيد كداميك از مواضع و عملكرد آنان با دستورالعمل هاي از پيش اعلام شده مقامات آمريكايي انطباق نداشته است؟! و كداميك از خواسته هاي آنها با خواسته هاي 30 ساله و بارها تكرار شده آمريكا و متحدانش همخوان نبوده است؟! تقريباً هيچ!..."

 

شریعتمداری در ادامه با اشاره به اینکه می خواهند ماجرای انتخابات را به "آتش زیر خاکستر" تبدیل و آن را به عنوان "یک دمل چرکین و نیشتر نخورده" برای فتنه انگیزی در آینده حفظ کنند، آورده است: "اين پرده از پروژه ديكته شده آمريكايي ها نيز همانگونه كه پيش بيني مي شد، روز چهارشنبه 10/4/88 -يعني يك روز بعد از اعلام قطعي و مستدل نتيجه انتخابات- با صدور بيانيه اي چند صفحه اي و با امضاي- تاكيد مي شود كه فقط با امضاي- ميرحسين موسوي كليد خورد.موسوي در اين بيانيه بي آن كه از قانون شكني هاي پي درپي خود ياد كند، دهها بار بر ضرورت تن دادن به قانون و پي گيري مطالبات از طريق قانوني اشاره كرده و در نهايت به موضوع اصلي بيانيه پرداخته و از تشكيل يك حزب با شركت و حضور ساير اطرافيان خود خبر داده است!"

 

شریعتمداری در بخش دیگری از این یادداشت "جرم"های میرحسین را نیز برشمرده است: "موسوي اگرچه در بيانيه اخير و پرتناقض خود، بخش ديگري از مأموريت ديكته شده بيروني را -همانگونه كه از قبل پيش بيني شده بود- به اجرا درآورده است ولي اين بيانيه با هدف ديگري نيز منتشر شده است كه فرار از مجازات قطعي به جرم قتل انسان هاي بي گناه، برپايي آشوب و بلوا، اجير كردن اراذل و اوباش براي تعرض به جان و مال و ناموس مردم، همكاري آشكار با بيگانگان و ايفاي نقش ستون پنجم آمريكا در داخل كشور و دهها جرم مشهود ديگر از جمله آنهاست. جنايات هولناك و خيانت آشكاري كه متهمان اصلي آن از جمله موسوي و خاتمي بايد در دادگاهي علني و در مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگوي آن باشند."

 

مدیرمسوول روزنامه کیهان در ادامه با نگرانی از تاثیر حزب توسط میرحسین آورده است: "تاسيس حزب تابع قوانين تعريف شده اي است كه سلامت سياسي اعضاي اصلي و تشكيل دهنده حزب از جمله شرايط آن است. بنابراين حزبي كه آقاي موسوي در بيانيه اخير خود از تلاش براي تاسيس آن خبر داده است نمي تواند قانوني باشد زيرا اعضاي اصلي آن نظير ميرحسين موسوي و محمد خاتمي به ارتكاب جرايمي كه در بند پيشين مورد اشاره قرار گرفت متهم هستند. از اين روي بعيد نيست موسوي و حلقه پيراموني او كه قانون ستيزي ويژگي شناخته شده و بارز آنهاست، حزب مورد نظر را بدون مجوز قانوني تشكيل دهند. در اين صورت نام واقعي آن ستون پنجم دشمن خواهد بود، ترجمان ديگري از آتش زير خاكستر فتنه و چاره آن، اين سخن حضرت امير عليه السلام كه چشم فتنه را بايد كور كرد."