ایتالیا به هفتاد نفراز شرکت کنندگان در تظاهرات تهران ویزا داد

 

رم، 12 تیر، خبرگزاری ریا نووستی: "فرانکو فراتینی" وزیر امور خارجه ایتالیا روز جمعه اطلاع داد که ایتالیا تنها کشوری است که 70 ویزا برای شرکت کنندگان در تظاهرات تهران که با نتایج انتخابات ریاست جمهوری موافق نبودند، صادر کرد. وی اظهار داشت: "سفارت ما برای آنانی که بدین نیاز داشتند، باز بود".

 

پیشتر فراتینی به کرات به همکاران خود در اتحادیه اروپا پیشنهاد داده بود که موضع مشترکی از سوی اروپا در رابطه با صدور ویزا برای شرکت کنندگان در اعتراضات ایران تنظیم کنند. فراتینی در اجلاس ماه ژوئن وزرای امور خارجه گروه هشت توضیح داد که ویزاهای صادرشده توسط سفارت این کشور در تهران تنها برای ورود و اقامت در خاک ایتالیا معتبر هستند.

 

پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز 22 خرداد ماه برگزار شده و در آن "محمود احمدی نژاد" مجدداً بعنوان رئیس جمهور کشور برگزیده شد، طرفداران نامزدهای مغلوب انتخابات تظاهرات گسترده ای برگزار کردند که حدود دو هفته ادامه داشت. مقامات ایران برای سرکوب اغتشاشات و برقراری امنیت کشور به روش های خشونت آمیز متوسل شدند. طی اطلاعات موجود دست کم 20 نفر طی درگیری ها کشته شده اند، تا کنون چند صد نفر دستگیر شده اند. تعدادی از خبرنگاران خارجی از کشور اخراج شده و تهیه گزارش از تظاهرات بدون مجوز اپوزیسیون ممنوع شده است. بدنبال این رویدادها ایران کشورهای خارجی و در راس آنها بریتانیا را به دخالت و تحریک اغتشاشات محکوم کرده و دو نفر از دیپلمات های این کشور را اخراج کرد که در پاسخ بریتانیا نیز دو دیپلمات ایرانی را از کشور اخراج کرد.