رژیم بیست نفر را صبح امروز در زندان کوهردشت کرج به دار آویخت

 

به گزارش خبرگزاري حکومتی فارس صبح امرور  سیزده تير 1388 برابر با  چهار  ژوئيه 2009 ، رژیم جمهوری اسلامی بیست نفر  را در زندان گوهردشت(رجایی) واقع در شهر کرج به دار آویخت .اين افراد متهم به قاچاق مواد مخدر بودند. در ادامه گزارش آمده است که پرونده این افراد پس از صدور حكم قطعي و تنفيذ آن در دادستاني و ديوان‌عالي رژیم براي بررسي به هيئت عفو و بخشودگي ارسال شده كه به اتفاق آرا‌ نظر منفي دادند. بنا به این گزارش، سن این افراد 35 سال تا 48 سال بوده است.  


لیست اسامی کسانی که امروز به دار آویخته شدند:


1- علي‌اصغر عين علي فرزند عزيز ـ نگهداري يك كيلو و 668 گرم هروئين و 2 گرم ترياك و حشيش.
2- رشيد شير‌دل فرزند عباسقلي ـ نگهداري 6 كيلو و 500 گرم هروئين و نگهداري 11 كيلوگرم ترياك و اعتياد به مواد مخدر و نگهداري يك عدد وافور.
3- مجيد سالاري فرزند سعيد ـ حمل و نگهداري 47 كيلو و 700 گرم هروئين.
4- امير شاهي‌ترازكي فرزند حسن ـ نگهداري 64 كيلوگرم هروئين و اعتياد به مواد مخدر و نگهداري 23 گرم ترياك.
5- سيد احمدعلي صدوق فرزند رضا ـ حمل و نگهداري 75 كيلو هروئين و 120 كيلوگرم ترياك.
6- نصر‌اله انوشيرواني فرزند احمد ـ نگهداري يك كيلو و 980 گرم هروئين و اعتياد به مواد مخدر
7- صفر‌علي شفيعي فرزند جانعلي ـ نگهداري 2 كيلو و 195 گرم هروئين.
8- مجيد اميني فرزند موسي ـ فروش 2 كيلو ترياك و نگهداري 40 كيلو و 200 گرم ترياك (با لحاظ 2 فقره سابقه مؤثر مواد مخدر).
9- جمشيد خالق‌دادي فرزند غلام محمد ـ نگهداري 4 كيلوگرم هروئين.
10- قاسم زارع قدوئيه فرزند كرم ـ نگهداري يك كيلو و 500 گرم هروئين فروش 6 گرم هروئين و عرضه 49 گرم هروئين‌ و مشاركت در نگهداري 40 گرم ترياك.
11- سيروس حقيقت ناصري فرزند موسي ـ نگهداري دو كيلو و 660 گرم هروئين.
12- غلام شاه كاكائي فرزند صالح محمد ـ فروش يكصد و سي چهار كيلو ترياك و فروش 140 گرم هروئين و استعمال ترياك.
13- نجيب‌اله گرگچ درد كشيده فرزند ملاصفر ـ مشاركت در فروش 125 كيلو ترياك و مشاركت در فروش 2 كيلو و 800 گرم هروئين و 80 گرم كوكائين و حمل و نگهداري 39 كيلو ترياك.
14- منوچهر صادقي فرزند خير اله ـ اختفا و نگهداري يك كيلو و 870 گرم هروئين.
15- سيد علي هاشمي فرزند سيد حسين مشاركت در حمل 9 كيلو و 200 گرم هروئين.
16 - علي اكبر مژدگانلو فرزند ابوالحسن مشاركت در حمل 9 كيلو و 200 گرم هروئين.
17- حسن پيراني فرزند غلامعلي مشاركت در حمل 9 كيلو و 200 گرم هروئين.
18- خدابخش ريگي فرزند صهبا ـ حمل 514 كيلوگرم مرفين و ارسال آن به اروميه و مشاركت در حمل 102 كيلوگرم ترياك.
19- اسماعيل پيران فرزند فرزنده ـ حمل و جاسازي 265 كيلوگرم مرفين.
20- محمد جواد پيراسته فرزند علي ـ نگهداري 22 كيلوگرم مرفين و يك كيلو و 23 گرم ترياك و استعمال آن.