دستگیری شماری از شهروندان سقزی به اتهام"جاسوسی و همکاری با احزاب کرد"

 

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان سقز: هنوز از دو‌ شهروند سقزی که‌ از مدتها قبل یعنی در تاریخ 15 و 28 اسفند 1387 توسط اداره‌ اطلاعات سقز دستگیر شده‌ و از آنجا به‌ اداره‌ اطلاعات شهرستان سنندج منتقل شدند خبری در دست نیست. این شهروندان به‌‌ جرم 'جاسوسی و همکاری با احزاب کردی' توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند. درهمین رابطه‌ چندین نفر دیگر به‌ اطلاعات سنندج و سقز فراخوانده‌ شده‌اند و یک کافی نت هم‌ تعطیل شده‌ و صاحب ان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ است. شیرکو رحیمی در 15 اسفند دستگیر شده‌ و بعد از اعترافات ایشان محی الدین ازادی نیز دست گیر میشود و به‌ دنبال فشار بر نامبرده‌گان دوستان و آشنایان آنان نیز بازداشت می شوند. به‌ توجه‌ به‌ اینکه‌ گویا این شهروندان از طریق کافی نت ها کار میکردند در همین رابطه‌ کافی نت روژ تعطیل و کامپیوترهای این کافی نت را همراه‌ با کامپیوترشخصی صاحب آن یعنی آزاد رضایی همراه‌ وی به‌ اطلاعات شهرستان سنندج انتقال داده‌ شده‌ است. گویا بعد از مدت یکماه‌ آزاد رضایی به‌ قید ضمانت آزاد می شود و به‌ غیر از شیرکو رحیمی و محی الدین آزادی که‌ هنوز در زندان هستند بقیه افراد دیگری که‌‌ در این زمینه‌ فراخوانده‌ شده‌ بودند همگی ازاد میشوند