تائید حکم زندان فعال دانشجوئی

 

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان سنندج: بنا به‌ گزارشهای رسیده، دادگاه‌ تجدید نظراستان حکم پوریا قوامی دانشجوی رشته‌ مهندسی معدن دانشگاه‌ کوردستان که‌ توسط شعبه‌ یک دادگاه‌ انقلاب سنندج در تاریخ 28 اسفند 1387 به‌ یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌ بود را تایید کرد. ‌ ماموران اداره‌ اطلاعات آقای قوامی را در تاریخ 7 بهمن 1387 دستگیر کردند که‌ سپس‌ با قرار وثیقه‌ 500 میلیون ریالی به‌ طور موقت آزاد شد. اتهام این دانشجو 'اقدام بر علیه‌ امنیت ملی توسط همکاری با یکی از احزاب کوردی' عنوان شده‌ است. لازم به‌ ذکر است‌ بیشتر کسانی که‌ در این مدت تقاضای تجدید نظر داشته‌اند، با تایید حکمشان روبرو شده‌اند.