بازدید نمایشی از زندان اوین

 

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان: روز جمعه 12 تیرماه چندنفر به نام نماینده سازمان های بین المللی و احتمالاً سازمان ملل متحد از زندان اوین بازدیدی نمایشی و مضحک به عمل آوردند. در این بازدید یک نفر عرب زبان به نام لیدر هیئت بازدیدکننده همراه با مترجم در محاصره و احاطه ی کامل ده ها مامور امنیتی و انتظامی و مسئولان زندان از بخش های خاصی از زندان که از قبل درنظر گرفته شده بود بازدید به عمل آوردند. در این بازدید امکان هرگونه تماس و گفتگو با زندانیان امکان ناپذیر شده بود بطوری که از صبح جمعه در یک اقدام از پیش تعیین شده کلیه سالن ها از زندانیان تا حد امکان تخلیه و عمده زندانیان به هواخوری ها، کارگاه ها و سالن های ورزشی هدایت شده بودند تا از دید بازدیدکنندگان بدور باشند. گفته می شود در این بازدید نمایشی چندسالن تقریباً خلوت و کتابخانه مورد بازدید قرار گرفت و یک زندانی از پیش مشخص شده با هئیت گفتگو کرد. فرد مذکور با اعلام اینکه جرمش مالی و چند ماهی زندانی شده و بدهی وی حدود 10 میلیون تومان است که با مساعدت دولت مردم دوست به زودی بدهی وی پرداخت و آزاد خواهد شد، به تعریف و تمجید از وضعیت زندان پرداخت. شایان ذکر است بندهای 240 و 241 که هریک دارای 4 طبقه روی زمین و چندطبقه در زیرزمین هستند و هریک دارای صدها سلول انفرادی اند هم اکنون مملو از دستگیرشدگان اخیرند بطوری که سالن 8 از بند 8 (محل نگهداری رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و 150 نفر از زندانیان مالی) نیز از 2 هفته پیش تخلیه و با دیوارچینی ضمیمه بند 240 گردیده اند. آقای کبودوند و دیگر زندانیان سالن 8 به سالن 2 بند 7 (محل نگهداری سارقان و معتادان مواد مخدر) منتقل شده اند. گفته می شود سالن یادشده بسیار آلوده و محل خرید و فروش و استعمال مواد مخدر است. این در حالی است که تازه واردان و برگشتی های مرخصی در سالن 1 با شنیع ترین اقدام از سوی ماموران روبرو هستند، بطوری که فرد تازه وارد در حلقه چندین مامور و سرباز ناچار می شود کاملاً لخت گردیده و ماموران به دور از شأن و کرامت انسانی، معقد زندانی لخت شده را مورد بازدید قرار داده و حتی ابزار و آلاتی را جهت جستجوی موادمخدر در معقد فرد تازه وارد فرو می کنند. خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان از هئیت های بازدیدکننده درخواست می کند به جای بازدیدهای نمایشی و ارائه گزارش های کذب و غیرواقعی و مصنوعی از بندهای 1 و 2 الف (سپاه پاسداران) 209 (وزارت اطلاعات) بندهای 9 (حفاظت اطلاعات زندان) و 10 (حفاظت اطلاعات قوه قضائیه) بازدید به عمل آورند و از وضعیت زندانیان سیاسی به اصطلاح امنیتی و بازداشت شدگان در سلول های انفرادی پرس و جو و گزارش تهیه کنند.