کامندان ایرانی سفارت انگلیس محاکمه می شوند

 

بی بی سی : سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه مطبوعاتی اعلام نمود برخی از کارمندان دستگیر شده ایرانی سفارت انگلیس به جرم نقش داشتن در حوادث اخیر دادگاهی می شوند. مقامات سفارت امور خارجه انگلستان اعلان نمودند در پی رایزنی برای اطلاع از صحت این خبر هستند. سفیر ایران در لندن به سفارت امور خارجه بریتانیا فرا خوانده شده است. این اقدام را می توان واکنش سخت ایران نسبت به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا ارزیابی نمود.