سیزده جوان بلوچ به اتهام عضویت در گروه ریگی در آستانه دار قرار دارند

 

انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: انسانهاي آزاديخواه , فعالين حقوق بشر و هموطنان آزاده, به ‌گزارش روز چهار‌شنبه خبرگزاري حکومتي "ايسنا" "دادگاه علني " سيزده نفرکه فقط نام يکي از آنها ذکر شده و از آنها بعنوان اعضاي گروه موسوم به"جنبش مقاومت مردمي ايران -جندالله" نامبرده شده است , در زاهدان برگزار گرديد وطبق گزارش فوق در ظرف پانزده روز حکم آنها صادرخواهد شد.در گزارش مذکورچنين آمده است: ابراهيم حميدي , رييس كل دادگستري استان سيستان و بلوچستان" به برگزاري جلسه‌ي دادگاه پرونده‌ي اعضاي گروهك تروريستي عبدالمالك ريگي اشاره كرد و گفت: عبدالحميد ريگي، برادر عبدالمالك ريگي به همراه 12 نفر از همدستانشان بازداشت شدند و اولين جلسه‌ي دادگاه علني آنها در زاهدان برگزار شد و در حال حاضر منتظر جلسات بعدي هستيم."

مديريت قضائي رژيم دراستان با کمک رسانه هاي حکومتي در چندين موارد جهت شکستن و تضعيف روحيه خانواده هاي متهمين و شايد بمنظور "جنگ رواني" اقدام به پخش مشخصات ناقص و اطلاعات غلط در مورد احکام و پرونده هاي دستگيرشدگان نموده است. براي مثال رسانه هاي حکومتي دراواسط . خرداد امسال درارتباط با يکي از متهمين نامبرده( آقاي عبدالحميد ريگي) در گزارشات خود چنين وانمود کردند که وي در اواسط خرداد امسال اعدام شده است

همانگونه که در رسانه هاي حکومتي آمده بود , بيش از 150 نفر در ارتباط با اعتراضات اهل سنت زاهدان که در اوايل خرداد امسال صورت گرفت بازداشت شدند. در گزارشي علی‌محمد آزاد , استاندار سيستان و بلوچستان در اين زمينه اعلام نمود : "در اين استان عده اي وهابي و سلفي كه طراحي كننده جرياناتي كه با احساسات شيعيان بازي مي كند شناسايي شده و يا در حال شناسايي مي باشد. آزاد ادامه داد: بعد از انتخابات در پيش رو تعداد زيادي از افراد دستگير شده آماده اجراي حكم خواهند بود".

بنا بر گزارش قبلي اعضاي "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" تعداد زيادي ازاين دستگيرشدگان قبل از "انتخابات رئيس جمهوري" به زندان کرمان انتقال داده شده اند و براي ده تن حکم اعدام صادر گشته و گويا قرار است بعد از انتخابات رئيس جمهوري به مرحله اجرا قرار گيرد

مديريت قضائي استان در ارتباط با پرونده هاي هيچکدام از دستگير شدگان مذکور طبق روال هميشگي شفاف عمل نکرده و از ذکر نام , محل و زمان دستگیری و نحوه تشکیل دادگاه آنها در بيانيه خود خودداری نموده است. بيم آن ميرود که شايد اين دوازده تن از جمع دستگيرشدگان اخير زاهدان باشند

همانطور که مطلع هستيم جمهوري اسلامي تا بحال صدها/هزاران نفر از جوانان بلوچ را با اتهامات واهي چون "اقدام علیه امنیت ملی و يا "قاچاقچيان و اشرار مسلح" بدون داشتن حق دفاع و اثبات جرم اعدام کرده است. اين خطر وجود دارد که اين سيزده جوان هم به چنين سرنوشتي دچار و يا به حبس طولانی ‌مدت محکوم ‌شوند. لذا از همه سازمانهاي فعال حقوق بشري , سازمان عفو بين اللمل , شما انسانهاي آزاديخواه و هموطنان آزاده تقاضا داریم که براي حفظ سلامت و تامین امنیت جانی اين افراد اقدام فوري نمائيد


چهارشنبه، 10 تیر ماه 1388 برابر با 2009-07-01