وضعيت حقوق بشر در ايران وخیم است-جان دستگیرشگان در خطر است


راديو فردا : سازمان های طرفدار حقوق بشر روز سه شنبه در نشست خبری خود در نيويورک از بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، در خواست کردند تا برای بررسی خشونت عليه معترضان به انتخابات به ايران سفر کند يا فرستاده ای را به این کشور اعزام کند.نمايندگان سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل و کمپين بين المللی حقوق بشر درايران به همراه رکسانا صابری خبرنگار ايرانی امريکايی که چندی پيش در ايران بازداشت شده بود، حاضران اين نشست خبری بودند.سارا لی ويتسون، مديرکل بخش خاورميانه و شمال افريقای سازمان ديده بان حقوق بشر در اين نشست گفت:دبيرکل سازمان ملل متحد بايد بر سفر به ايران و همچنين انجام تحقيقات و تعقيب قضايی بسيجی هايی که خشونت مرتکب شده اند، پافشاری کند.


هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، نيز خواستار  اعزام نماینده ویژه سازمان ملل متحد به ایران برای بررسی خشونت علیه معترضان شد.


پس از آنکه وزارت کشور ایران در روز بیست و سوم خرداد ماه اعلام کرد که محمود احمد نژاد در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده است. تهران و شهراهای ایران شاهد تظاهرات صد ها هزار نفر در اعتراض به نتایج انتخابات بودند.


به گفته رسانه های دولتی ایران در این اعتراضات دست کم بیست نفر کشته شده اند.
سارا لی ويتسون، در اين جلسه وضعيت حقوق بشر در ايران را وخيم توصيف کرد و گفت:وضعيت حقوق بشر در ايران به مرحله ای از وخامت رسيده است که ديگر تنها به مردم ايران مرتبط نيست و به دنيا ارتباط دارد.


وی ضمن مخاطب قرار دادن دولت ها، آنها را دعوت کرد تا قاطعانه در اين زمينه موضع بگيرند زيرا به گفته او بحث حقوق بشر مقوله ای جهانی است و تنها به مردم ايران مربوط نيست.
اليس اورباخ،نماينده سازمان عفو بين الملل در اين نشست نيز ضمن هشدار در مورد نقض حقوق بشر در ايران گفت:بر اساس شواهد و مدارکی که در دست هست معتقديم بازداشت شدگان تحت شکنجه و فشار قرار دارند. و نمونه هايی چون مصاحبه های تلويزيونی برخی از بازداشت شدگان نشان دهنده فشار بر زندانيان برای اخذ اعترافات تلويزيونی است.


وی با اشاره به نمونه های قبلی در مورد بمب گذاری در اهواز و خوزستان گفت:آن زمان هم عده ای را دستگير کردند و بعد وادار به مصاحبه تلويزيونی کردند و سپس برخی از آنها را اعدام کردند.
نماينده سازمان عفو بين الملل نسبت به سخنان احمد خاتمی امام جمعه تهران که بازداشت شدگان را محارب خوانده بود هشدار داد و گفت:اين اتهام جدی است که خطر اعدام برای بازداشت شدگان در پی دارد. ما بايد از حقوق اوليه بازداشت شدگان دفاع کنيم.


وی همچنين خبر داد که بسياری از دانشجويان بازداشت شده در معرض اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق قرار گرفته اند که هشدار دهنده است.


وی اعلام کرد که سازمان عفو بين الملل به شدت در مورد زندانيان نگران است و می داند که آنها برای اعترافات دورغين زير فشار هستند.


رکسانا صابری نيز در بخشی از اين نشست با اشاره به تجربه بازداشت خود در ايران گفت:در آنجا شاهد بوده که زنان و دانشجويان زيادی با اتهام اقدام عليه امنيت ملی مواجه هستند که خيلی هايشان ناشناخته هستند که چنين فشارهايی می تواند حتی به اعدام شان منتهی شود.
اين روزنامه نگار ايرانی امريکايی معتقد است که وزارت اطلاعات ايران با اين فشارها قصد دارد توجيهی برای دستگيری ها پيدا کند.


وی گفت کسانی که در زندان هستند هيچ گونه ارتباطی با فضای بيرون از زندان ندارند و اين موضوع نيز فشار مضاعفی بر آنان است. صابری رسانه های خارجی را تشويق کرد که پوشش اخبار تحولات ايران ادامه دهند تا آنها بدانند که دنيا در حال نظاره شان است.


رکسانا صابری در پاسخ به پرسشی در مورد اوضاع کنونی ايران گفت:همه چيز به مردم ايران بستگی دارد اما شرايط هرگز به پيش از انتخابات بازنخواهد گشت و سکوت مردم هميشگی نخواهد بود.
وی همچنين با اشاره به محدوديت های رسانه ای که از سوی حکومت ايران ايجاد شد نقش روزنامه نگاری شهروندی در تحولات اخير را با اهميت دانست.


هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نيز در اين نشست گفت:حضور کميته های بين المللی در کشورهای مختلف از اهميت بسياری برخوردار است اما ايران از جمله کشورهايی است که اجازه حضور و بازديد سازمان های بين المللی حقوق بشری را نداده است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد رويکرد تلويزيون ايران در روزهای اخير گفت:اين روزها می بينيم که تلويزيون ايران برای به حاشيه راندن تحولات داخلی بطور مثال مرگ مايکل جکسون را پوشش می دهد در حالی که پيش از اين پسر هايی که عکس مايکل جکسون بر روی لباس هايشان بود را بازداشت می کردند.


قائمی در مورد ايرانيان خارج از کشور نيز گفت:پس از سی سال ما شاهد اين بوديم که همه ايرانيان با هم متحد بودند. بايد اين اتحاد حفظ شود و تجمع ها تداوم يابد و توجه رسانه های خارجی به ايران جلب شود.