وحشت رژیم از گسترش اعترضات به محیط های کارگری

 

خبر آنلاين حکومتی:  شبکه اصلی هدایت و مدیریت اغتشاشات خیابانی برنامه‌های خود را به گونه‌ای طراحی و پی‌ریزی کرده که علاوه بر تنش‌های بیرونی، در داخل ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نیز تشنج آفرینی کرده و اعتصاب عمومی کارکنان را موجب شوند.روزنامه ایران نوشت:از جمله افراد این شبکه در وزارت نفت و وزارت راه و ترابری، شخصی به نام م مدیر یکی از پالایشگاه‌های کشور و همچنین یکی از مدیران ارشد وزارت راه نیز پس از دستگیری، اعترافات گسترده‌ای را درباره چگونگی اقدامات و دامن زدن به ناآرامی ها در ادارات تابعه وزارت نفت و وزارت راه انجام داده‌ است.