سناریوی "انقلاب مخملی" برای آغاز سرکوب های وسیع اجتماعی

 

روزنامه حکومتی اعتماد: روزنامه ایران ادعا کرد بیگانگان به ستاد انتخاباتی میرحسین پول پرداخت کرده اند.این روزنامه دولتی بدون ذکر منبع نوشت:مدیر اجرایی بنیاد دموکراسی ایران تصریح کرده که میلیون‌ها دلار طی دهه اخیر برای ایجاد انقلاب رنگی شبیه به اوکراین، با آموزش فعالان سیاسی در ایران هزینه شده و برخی از پول‌ها ظاهراً به دست گروه‌های حامی موسوی رسیده است که روابطی نیز با سازمان‌های غیردولتی خارج از ایران داشتهاند. وی اضافه کرده که مخالفان در یک اقدام بی‌سابقه از زمان انقلاب 1979 ایران، شجاعت، مقاومت و قدرت مردمی را علیه دولت نشان دادند.