آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی سه دانشگاه؛ هشتاد دانشجوی کوی دانشگاه آزاد شدند

 

خبرگزاری حکومتی مهر: تعدادی از دانشجویان دانشگاههای تهران، شیراز و صنعتی اصفهان در حوادث اخیر بازداشت شدند که به گفته مسئولان این دانشگاهها اکثر آنها آزاد شده اند یا رایزنی برای آزادی آنها صورت گرفته است.

 

دانشگاههای تهران، شیراز و صنعتی اصفهان در روزهای اخیر شاهد حوادثی بودند که این حوادث منجر به دستگیری تعدادی از دانشجویان این دانشگاهها شد.

 

آزادی 80 دانشجوی کوی دانشگاه تهران

 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران روز بعد از حادثه کوی دانشگاه با تاکید بر اینکه آمار مشخصی از دستگیرشدگان حادثه کوی در دست نیست گفت: نزدیک به 80 نفر از بازداشت شدگان دانشگاه تهران آزاد شده اند.

 

رئیس دانشگاه تهران نیز از تلاش برای تمامی بازداشت شدگان کوی خبر داد و به مهر گفت: ما ایستاده ایم و از حقوق دانشجویان دفاع می کنیم و تا روشن شدن کامل حوادث کوی و مجازات مسببین آن این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

 

وی ادامه داد: تاکنون بر اساس گزارشهایی که به دفتر ریاست دانشگاه ارائه شده است تمامی دانشجویان بازداشت شده در شب حادثه کوی دانشگاه و دانشجویانی از این دانشگاه که در سطح شهر دستگیر شده اند، آزاد شده اند و مشکلی برای آنها وجود ندارد.

 

دکتر فرهاد رهبر افزود: موارد معدودی بوده که دانشجویان دانشگاه تهران در خارج از کوی دانشگاه دستگیر شده اند که این موضوع نیز پیگیری شده و این دانشجویان نیز آزاد شده اند.  وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه دانشجویان دانشگاه تهران آزاد شده اند، تاکید کرد: در حال حاضر گزارش جدیدی به هیئت رئیسه دانشگاه تهران ارائه نشده است.

 

رئیس دانشگاه تهران گفت: هیئت رئیسه دانشگاه به طور کامل به وضعیت دانشجویان رسیدگی کرده و موردی در دانشگاه وجود ندارد که خانواده ای از فرزند خود بی خبر باشد.

البته قمصری معاون دانشجویی این دانشگاه بار دیگر در گفتگو با مهر از تشکیل چهار کارگروه ویژه برای برررسی مسائل اخیر کوی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: یکی از این کمیته ها مسئول پیگیری آزادی دستگیر شدگان کوی شده است.

 

آزادی تمامی دانشجویان بازداشت شده دانشگاه شیراز

 

دانشگاه شیراز نیز علاوه بر دانشگاه تهران شاهد حوادثی در روزهای اخیر بود که منجر به بازداشت تعدادی از دانشجویان شد.رئیس دانشگاه شیراز در مورد آزادی دانشجویان بازداشت شده به مهر گفت: تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز که بازداشت شده بودند در حال حاضر آزاد شده اند.

وی در رابطه با فعالیتهای دانشگاههای شیراز در مورد حوادث اخیر این دانشگاه افزود: گزارشی از حوادث اخیر دانشگاه شیراز را به مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کرده ایم.

 

صادقی ادامه داد: در کنار گزارشهایی که به مجلس و وزارتخانه ارائه کرده ایم گزارش ویژه ای را هم به وزارت کشور ارائه داده ایم و تمامی مسائل را به آنها منتقل کرده ایم. هنوز تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در بازداشت هستند

 

دانشگاه صنعتی اصفهان نیز شاهد حوادثی چون دانشگاههای تهران و شیراز بود که منجر به لغو امتحانات این دانشگاه و بازداشت تعدادی از دانشجویان شد. رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در رابطه با آزادی دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه گفت: اکثر دانشجویان آزاد شده اند اما تعداد کمی هنوز در بازداشت هستند.