اعتراضات شبانه مردم برپشت بامها دیشت هم ادامه داشت

 

ساعاتى پس از تاييد نتايج انتخابات از سوى شوراى نگهبان، هزاران نفر از مردم تهران با رفتن به بام خانه ها به اعتراضات خود ادامه دادند. بنا بر گزراش های که از تهران رسیده است، اعتراضات مردم بر پشت بام ها دوشنبه شب از ساعت ده به وقت تهران آغاز شد و ۴۵ دقيقه نیز طول كشيد.

 

اين گزارشات حاكى است كه معترضان، شعارهاى مرگ بر ديكتاتور سر دادند و همزمان برق برخى مناطق پايتخت ايران نيز قطع يا دچار نوسان شد. همچنين تماس از طريق تلفن هاى همراه براى مشتركان برخی مناطق تهران قطع شد.