دستگیری یک فعال دانشجوئی

 

خبرنامه امیرکبیر: رضا عرب، دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشگاه مازندران،‌ با همكاري مسئولين اين دانشگاه بازداشت شد.در حالي كه دو روز پيش تعدادي از بازداشت شدگان روزهاي اخير دانشگاه مازندران با صدور قرار وثيقه آزاد شدند، ديروز رضا عرب، دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشگاه مازندران، بازداشت شد.

 

وي ديروز صبح پس از ملاقات با يكي از مسئولين حراست دانشگاه به نام رضازاده، قصد داشت با معاون دانشجويي دانشگاه مازندران آقای علويان در راستاي پيگيري وضعيت دانشجويان دربند اين دانشگاه ديدار و گفتگو كند كه به گفته ي شاهدان عيني در داخل ساختمان سازمان مركزی دانشگاه مازندران بازداشت شد.شنيده ها حاكي از اين است كه دانشجويان بازداشتي اين دانشگاه حداقل تا ۱۸ تير ماه آزاد نخواهند شد.