خبرهای کوتاه تهران


در شهر تهران حکومت نظامی اعلام نشده برقرار است  .از بعد ظهر امروز ورودی تمامی خیابانها و حتی کوچه ها در نقاط مرکزی شهر نیروهای گارد ویژه ،بسیج ،سپاه پاسداران و نیروی لباس شخصی ها مسقر شده اند

 

نیروهای موتور سوار و ماشینهای گارد ویژه به صورت ستونی در نقاط مرکزی شهر حرکت می کنند و قصد ایجاد رعب و وحشت دارند. علیرغم حضور گسترده و بی سابقه نیروهای سرکوبگر جوانان و مردم در سطح شهر حضور دارند .تلفنهای همراه قطع شده است و حتی در سطح شهر امکان تماس بسیار مشکل شده است.


برق از سر عباس آباد تا ظاهرا میدان ولیعصر و همینطور تمامی منطقه ی یوسف آباد قطع شده است. قطعی برق گسترده است و امسال  در این ابعاد سابقه نداشته

 
مردم در پارک ملت، میدان ولیعصر، ونک و پیاده روهای خیابان ولیعصر دستان یکدیگررا گرفته و سعی در ایجاد زنجیره انسانی داشتند. اما خبرهای رسیده از برخی درگیریهای پراکنده حکایت می کند که نیروهای نظامی سعی کردند مانع از تشکیل زنجیره انسانی شود.

 

کوچه های منتهی به خیابان ولیعصر در نقاط مختلف این خیابان مملو از موتورسواران بسیجی و نیروهای نظامی است.

 

پارک دانشجو در اختیار بسیج و گارد ویژه است و نیروهای نظامی از این پارک برای برخورد با تجمع احتمالی یا زنجیره انسانی مردم ساماندهی می شوند.