مهدی خزعلی بعد از حکم برائت پدر دستگیر شد

 

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی خزعلی مدیر انتشارات حیان و موسس موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح روز گذشته در دادگاه ویژه روحانیت استان تهران بازداشت شد. خزعلی طی احضاریه ای که روز شنبه هفته جاری به دست او رسید، علی رغم اینکه روحانی نیست، اما بنا به دلایل نامعلومی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. او  روز گذشته در دادگاه حاضر شد که در آنجا  بازداشت و به محلی نامعلومی انتقال گیدا کرده است. بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی شب گذشته به منزل خزعلی رفته و اقدام به تفتیش منزل وی کردند.


لازم به ذکر است آیت الله ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان تحت فشار جناح حاکم  و بعد از دیدار شریعتمداری رئیس روزنامه حکومتی کیهان با او، طی انتشار اطلاعیه ای حکم برائت فزندش مهدی خزعلی را صادر و به این وسیله زمینه دستگیری وی را که در یک سال گذشته به شدت علیه جناح حاکم افشاگری کرده بود، آماده نمود.

 

.