دو روزنامه نگار در میان دستگیرشدگان تظاهرات روز یکشنبه هفت تیر

 

گفته می شود، در جریان حمله نیروهای ویژه سرکوب به تظاهرکنندگان در اطراف مسجد قبا و دستگیری شماری از تظاهرکنندگان، دو روزنامه نگار نیز دستگیر شدند. شکوفه آذر، خبرنگار روزنامه سرمایه در مقابل مسجد دستگیر شده است. خانواده وی تاکنون نتوانسته اند خبری در مورد او بگیرند. همزمان خبر می رسد امبیز نوروزی، دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم  روز یک شنبه هفت تیر دستگیر شده است.