اعتراضات جوانان در نقاط مختلف تهران


گزارش می ر سد امروز دوشنبه هشتم تیر برابر با 29 ژوئن، جوانان در دسته های هزار تائی با شعار مرگ بر دیکتاتور در چند نقطه تهران اعتراضات خود را آغاز کردند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در این رابطه می نویسد:  از ساعت 18:00 جمعیتی بیش از 1000 نفر در میدان انقلاب تجمع کردند و تعدادی بصورت پراکنده در خیابانهای اطراف انقلاب و جمعیتی با همین ابعاد در میدان ولی عصر تجمع کرده اند.جوانان در حالیکه دستها را به علامت پیروزی در بالای سر خود گرفته اند شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. بر تعداد جمعیت معترض لحظه به لحظه افزوده می شود.


جوانان معترض حرکت خود را حوالی ساعت 19:00 از میدان ولی عصر به سمت ونک و شریعتی آغاز کردند. همچنین گفته می شود در میدان های تجریش و یوسف آباد جوانان معترض تجمع کرده اند .نیروی گارد ویژه در میدان انقلاب با باتوم به سوی  مردم یورش برد ند و ضمن ضرب وشتم آنها تعدادی از جوانان معترض را  دستگیر وبا خود بردند.نیروهای گارد ویژه ، بسیج و لباس شخصیها  به فاصلۀ کمی از هم ایستاده اند. این نیروهای از خیایان آزادی  تا میدان ولی عصر و خیابانهای اطراف با در دست داشتن باتوم آرایش گرفته اند.