شوراي نگهبان انتخابات را  تائید و موسوی را خانه نشین کرد


شایع است که موسوی را روز گذشته بعد از آنکه وزیر اطلاعات به دیدن او رفت، در خانه اش حبس کرده اند. به همین دلیل هم به مسجد قبا نرفت. امروز به میمنت و برکت سرکوب های اجتماعی، شورای نگهبان انتخابات را تائید کرد و همه چیز فعلن برای رژیم به خوبی و خوشی تمام شد! 

 

متن کامل اطلاعیه شورای نگهبان برای آگاهی خوانندگان به شرح زیر است:

 

جناب آقاي محصولي

وزير محترم کشور

سلام عليکم

در مورد نتيجه کلي و نهايي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، روز جمعه مورخ 88/3/22 بدين وسيله اعلام مي نمايد پس از آگهي عمومي اعلام شکايات و اعتراضات نسبت به روند رأي گيري و برگزاري انتخابات، طبق ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر مهلت قانوني دريافت شکايات، در دوره تمديد پنج روزه نيز نسبت به دريافت شکايات اقدام و متعاقب بررسي ها و رسيدگي هاي دقيق و همه جانبه، از آنجا که بخش عمده اي از موارد اعلامي از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتي خارج و بعضاً تخلفات مختصري که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناست، سرانجام شوراي نگهبان با بررسي موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شکايات و اعتراضات، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را طبق ماده 79 قانون انتخابات رياست جمهوري مورد تأييد قرار داد.


شوراي نگهبان فرصت را مغتنم شمرده ضمن تکريم حضور حماسي و فراگير مردم در برگزاري شکوهمند دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که با تجلي و ظهور جمهوريت نظام در کنار اسلاميت آن، برگ زريني در تاريخ مردم سالاري ديني ايران اسلامي از خود به جا گذاشت بر خود فرض مي داند از تلاش همه جانبه وزارت محترم کشور، عوامل اجرايي، همچنين هيات هاي نظارت و رسانه هاي گروهي و به ويژه از نامزدهاي محترم که با حضور خود گرمي و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده اند قدرداني نمايد.

 

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان