دستگیری دو فعال دانشجوئی دختر و پسر در خیابان قدیم شمیران

 

خبرنامه امیرکبیر: نریمان مصطفوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تارا سپهری فر دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف بازداشت شدند.مصطفوی و سپهری فر روز گذشته در خیابان شریعتی تهران و در اطراف مسجد قبا بازداشت شدند.

 

نریمان مصطفوی عضو انجمن اسلامی پلی تکنیک در اسفند ماه گذشته نیز بازداشت شده و به همراه ۸ دانشجوی دیگر پلی تکنیک برای هفته ها در زندان به سر برد.وی در ۱۴ اردیبشهت ماه پس از تحمل بیش از ۲ ماه انفرادی آزاد شده بود.همچنین بنابر گزارش های تایید نشده رضا عطاران از بازیگران سینما روز گذشته در مقابل مسجد قبا بازداشت شده است.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در تجمع روز گذشته بیش از سه هزار نفر از مردم تهران، نیروهای انتظامی با از گاز اشک آور و باتوم به مردم حمله کرده و تعدادی را نیز بازداشت کردند. بنابر گزارش ها در تجمع روز گذشته مردم تهران حداقل ۸ نفر بازداشت شده اند.