شکنجه نزدیکان موسوی و کروبی برای گرفتن اعتراف

 

سایت حکومتی آینده نیوز: روزنامه جوان (وابسته به سپاه پاسداران) که به دلیل برخی ارتباطات پیش از این آنچه اعترافات زندانیان می‌خواند را منتشر کرده بود، باز هم برخی از اظهاراتی که این روزنامه منحصرا از آن مطلع است منتشر کرد. این روزنامه نوشت: شنیده شده که محمد علی ابطحی از اعضای ستاد کروبی پس از بازداشت در روزهای اخیر بشدت از عملکرد گذشته خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده، به طوری که به صورت پیوسته در حال اشک ریختن است. گفته می‌شود وقتی که سوابق سوء وی در سال‌های اخیر به وی یادآوری ‌شده ابطحی گفته که من هیچ کاره‌ام اگر می‌توانید بروید آقای ... و ... را بگیرید و بیاورید. همچنین گفته می‌شود وقتی به وی گفته شده که احتمالاً‌ خلع لباس خواهد شد با خنده اظهار داشته که تازه راحت می شوم.