دیدار وزیراطلاعات رژیم با میرحسین موسوی

 

خبر انلاين حکومتی : محسنی اژه ای از دیدار خود با میرحسین موسوی خبر داد.وزیر اطلاعات که یکشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو شرکت کرده بود گفت در دیدار با موسوی در باره خواسته و ی مبنی بر ابطال انتخابات با یکدیگر گفتگو کرده اند.اژه ای گفت در این دیدار به موسوی گفته است چنین درخواستی همه را به زحمت می اندازد و عملا هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت. وزیر اطلاعات از پاسخ موسوی به اظهارات خود سخن به میان نیاورد.