بیانیه خواندنی موسوی خطاب به ایرانیان خارج از کشور

 

خبرنامه کانون: میرحسن موسوی یک بار دیگر و این بار آشکارا ضدیت خود را با هرنوع ترقی خواهی و آزادی خواهی و وابستکی عمیق خود به نظام و حکومت حاکم با انتشار بیانیه شماره سه خود به نمایش گذاشت. راه پیمائی میلیون ها تن از مردم ایران نه تنها جناح حاکم بلکه موسوی و دار و دسته اصلاح طلب او را هم به وحشت انداخت. از این رو، بعد از این قیام عظیم توده ای، به اشکال گوناگون تلاش کرد از پیشرفت آن که می رفت بنیان رژیم را از بیخ و بن براندازد جلوگیری کند. ابتدا با طرح حفظ سکوت و آرامش در راه پیمائی توپخانه که دو روز بعد از تظاهرات میلیونی مردم برگزار شد، هیجان و روند قیام را کند کرد. از آن به بعد به بهانه های گوناگون، از جمله عدم موافقت با درخواست او برای مجوز راه پیمائی قیام را به رکود کشاند.

 

بیانیه شماره سه او که خطاب به ایرانیان خارج کشور است برای آگاهی خوانندگان عینا درج می کنیم.

 

هموطنان خارج از کشور


صدای اعتراض خود حفظ کنید!

 

ایرانیان شرافتمند دور از وطن

 

حضور گسترده و پرشور شما هموطنان در انتخابات 22 خرداد امسال نمایانگر دلبستگی شماعزیزان به ایران عزیز و دغدغه های قابل تحسین شما نسبت به آینده کشورتان است و همانطور که در پیام انتخاباتی به شما عزیزان اعلام کردم ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه آحاد ملت در داخل وخارج نسبت به آینده آن مسئول و در آن از حقوق یکسان برخوردارند. بر خود فرض میدانم که از حماسه حضور شما در تعیین سرنوشت کشورتان قدردانی نمایم .

استقبال گسترده شما عزیزان از این انتخابات و حضور سبز و بانشاطتان در پای صندوق های رأی آنچنان وسیع بود که حتی منابع دولتی و برگزار کنندگان انتخابات ر ا وادار نمود که به افزایش سیصد درصدی مشارکت هموطنان خارج از کشور در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعتراف نمایند. اعتماد وسیع شما به این خادم کوچک ملت و رأی قاطعتان به اینجانب در اکثریت حوزه های رأی گیری خارج از کشور مسئولیت سنگینی را بر دوش من گذاشته است. مایلم به همه شما اطمینان دهم به عهدی که با شما عزیزان و تمامی آحاد ملت بزرگ و حماسه ساز کشورمان بسته بودم پایبند بوده و با استفاده از تمامی راهکارهای قانونی حقوق حقه شما را، که در صندوق های ر أی متجلی شده بود پیگیری خواهم کرد.

متأسفانه چنانچه شما نیز از طریق رسانه های بین المللی مشاهده میکنید، بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آزادی های مصرح در جمهوری اسلامی کلیه امکانات ارتباطات من با ملت و از جمله شما عزیزان قطع شده و اعتراضات مسالمت آمیز مردم سرکوب می شود . رسانه ملی که از بیت المال کشور اداره میشود با سیاه نمایی مشمئز کننده ای به قلب حقایق پرداخته و راه پیمایی مسالمت آمیز قریب به سه میلیون نفر در تهران را به اغتشاشگران نسبت میدهد و روزنامه هایی که از منابع دولتی اداره میشود به بوق و کرنای غاصبان رأی مردم تبدیل شده اند.

 

اینجانب ضمن تشکر مجدد از اعتراضات مسالمت آمیز شما هموطنان خارج از کشور که انعکاس وسیعی در جهان داشت از شما میخواهم که با استفاده از کلیه راهکارهای قانونی و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی، صدای اعتراض خود را در تقلب گسترده انتخابات به گوش مسئولین کشور برسانید. من کاملاً بر این نکته واقفم که خواسته مشروع و برحق شما هیچ ارتباطی با فعالیت گروههایی که معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیستند، ندارد. بر شماست که صفوف خود را از آنان جدا کرده و اجازه سوء استفاده از موقعیت کنونی را به آنان ندهید.ا

میرحسین موسوی